BATU ONIKS (ONYX)Pada postingan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang Batu Oniks (Onyx). Batu Oniks atau onyx merupakan golongan dari batu-batu kwarsa dan memiliki tiga jenis macam. Ynag berwarna hitamdan dasarnya putihdisebut batu oniks biasa, Yang berwarna merah dan dasarnya putih dinamakan Karneol oniyx, sedangkan yang merah tua dan dasarnya putih diberi nama Sardonyxx.Batu onyx yang terlalu hitam sesungguhnya bukan asli. hal ini di buat orang dengan jalan merebus batu yang asli didalam madi berhari-hari lamanya dan kemudian di kerjakan dengan asam belerang(zwavelzuur) yang keras.

Batu oniks yang indah berasal dari Eropa, Brazilia dan Uruguay.juga di idonesia kita dapati batu oniks yang bermutu baik. ada suatu dongeng mengenai batu oniks. Dewa Cupido (amor) yang lincah pada suatu hari memanahi kuku-kuku Dewi Venus yang sedang tidur nyenyak dengan anak panah. Kuku-kuku itu terpanah jatuh kesungai Indus, lalu menjadi batu-batu Oniks.

Ada bermacam -madam anggapan mengenai khasiat batu oniks. Barang siapa yang dilahirkan antara tanggal 21 Desember sampai dengan 20 Januari (golongan Caprikornus) dan antara 21 Juli dan 20 Agustus (golongan Leo), dikala masih anak-anak jika di kalungi batu oniks akan cepat tubuh dan terhindar dari bermacam-macam penyakit.


Gadis gadis yang memakai batu cincin Onyx akan terlindung kohormatannya atau setidak- tidaknya insyaf untuk tidak mencemarkan dirinya. Apabila orang membuat cincin cap dengan batu oniks, dia akan suka berkelahi, suka mencari perkara, dan dapat menimbulkan perceraian rumah tangga. jadi , batu ini mempunyai khasiat yang tidak tentu bagi sipemakainya.

Demikian sekilas tentang Batu oniks(onyx), semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam dunia batu mulia.

0 Response to "BATU ONIKS (ONYX)"

Popular Posts